Servis računalnika

Programska oprema, strojna oprema in omrežne naprave.
Servis strojne opreme – osnova za odlično delovanje računalnika.
Razumevanje delovanja računalnika

Kaj lahko počnemo z računalnikom, brez naloženega operacijskega sistema???
Praktično nič, je neuporaben. Računalnik ne razume našega jezika, mi ne njegovega in tu nastane vsa težava. Procesor srce računalnika v katerem se odvijajo vsi procesi, razume samo strojni jezik. Strojni jezik je praviloma sestavljen iz zaporedja binarnih (dvojiških) števil 0 in 1  ( primer: strojna koda 10110101 pomeni št.181 ). Pisanje strojne kode je zelo težavno- zahtevno, dolgočasno,  vzame ogromno časa, možnost veliko napak in vsak tip procesorja zahteva svoj strojni jezik, s tem pa zelo visoke stroške izdelave, kar pomeni, da računalnik nikakor ne bi bil “osebni računalnik”, ampak računalnik  namenjen raznim inštitucijam, katere bi se ga lahko privoščile. Če bi pri tem ostalo, današnja informacijsko-računalniška tehnologija niti približno ne bi bila tako razvita. Vendar so se hkrati z nastankom računalnika (1939-45) se začeli  razvijati programski jeziki  z namenom zmanjšanja razlike med strojnim in naravnim jezikom ki, vsebuje pravilo ali sintakso. Najprej se pojavi ~zbirni jezik~ (1950), še vedno vezan na procesor, nato ~višji programski jezik~ (1960) , ki niso več odvisni od procesorja in so namenjeni lažjemu reševanju problemov. S prihodom mikroprocesorjev (interniranim vezjem na enem čipu 1971), omogočeno razvijanje operacijskih sistemov za osebni računalnik (1980), ki privede do danes večina uporabljenega višjega programskega jezika t.i. ˝IDE – integrirano razvojno okolje (Integrated  Development Enviroment). Omogoča urejevalnik (enostavnejše delo s kodo, uporaba barv), prevajalnik ( v strojno kodo) in povezovalnik ( z enim ukazom sprožimo oba in zgradimo program) ter razhroščevalnik ( iskanje napak). Vse skupaj je privedlo do neverjetnega razvoja rač. informacijske tehnologije.
Operacijski sistem in programi

Operacijski sistem je programska oprema, verjetno vsem dobro poznana. V osnovi  je operacijski sistem zelo ubogljiv, čaka na ukaze uporabnika, da jih izvrši in vedno vpraša, če je uporabnik prepričan, da izvede zahtevani ukaz, prijazno in še deluje lahkotno. Vendar v praksi ni vse tako enostavno. Tako kot se uporabnik obnaša do OS, tako se tudi računalnik v celoti obnaša (hitro, brez težav ali je počasen, zmrzuje, se zatika, samodejno ugaša itd…). Potrebno se je zavedati, da je OS nujna programska oprema oz. je” sistem temeljnih programov “, ki omogočajo delovanje računalnika  nadzira strojno opremo in služi kot vmesnik med uporabnikom in strojno opremo ali zagnanimi programi (aplikacijam) in strojno opremo. Nudi uporabnikom enako okolje ne glede na strojno opremo in omogoča uporabo ogromnega števila različnih uporabniških programov oz. aplikacij (vse vrste zabav, medijev, povezava z omrežjem, analize-poslovanja podjetij, programiranja, oblikovanja, načrte, profesionalne delovne naloge urejanja in shranjevanja podatkov) v današnjem času, skoraj, da vse kar je povezano z gospodarstvom, ekonomijo, izobraževanjem, medicino, kulturo, športom, modeliranja itd.. Operacijski sistem ima še mnoge vloge: kontrola vseh sestavnih delov (tiskalnik, grafična kartica, monitor, tipkovnica..), organiziranje podatkov na disku, prenos podatkov v pomnilnik (shranjevanje, kopiranje..), do delovanje virov, časovno razporejenih opravil, reševanje konfliktnih situacij, optimizacija in nadzor virov, učinkovita izraba strojne opreme. OS vsebuje veliko gonilnikov, izvršnih datotek, procesov in je zato izjemno pomembno, da je vsa oprema kompatibilna, da se redno posodablja, da so najnovejši gonilniki, kateri so  izjemno pomembni za delovanje strojne kot programske opreme, osnovno urejanje dokumentov in map, da se ne briše, kar vse po vrsti  (končnice.exe .dll ) so osnova poganjanja OS ,defragmiranje diskov (HDD), v kar niste prepričani ne nalagate in da je nameščen anti- virus po možnosti, ne free Anti viruse. Tako obstaja veliko možnosti da, vam računalnik deluje odlično, v nasprotnem primeru pač ne!
Galerija slik strojne opreme računalnika

 

%d bloggers like this: